fellowes logo

Powrót do
biura

Odbierz

bezpłatny bezprzewodowy moduł ładujący Rapido

przy zakupie wybranych modeli bindownic Fellowes

Zaktualizowano 10:50 / 22-cze-2021

 

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 roku (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu objętych promocją produktów Fellowes). W promocji mogą wziąć udział obywatele Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Węgier, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Polski, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Fellowes i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy Fellowes i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

 

 1. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje ten regulamin i warunki promocji oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes dostępną na stronie: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji promocji.

 

 1. Warunki promocji:

 

a) Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jeden ezgemplarz bindownicy Fellowes z wymienionych poniżej:

1 Bindownica elektryczna Galaxy-E 500 SKU 5622101

2 Bindownica Galaxy 500 SKU 5622001

3 Bindownica Pulsar+ 300 SKU 5627601

 

Uczestnik może nabyć dowolną kombinację produktów z listy, w tym egzemplarze tego samego produktu. Dostępność produktów objętych promocją  zależy od stanów magazynowych dystrybutorów Fellowes.

b) Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę https://www.fellowes-promotion.com/  i załóż konto uczestnika. Podaj swoje dane osobowe i dane do wysyłki modułu Rapido wypełniając formularz rejestracyjny. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

 

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup co najmniej jednego produktu  (z listy wskazanej w punkcie 3.a). Zakup  produktu musi być dokonany w czasie obowiązywania promocji.

 

c) Masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu, aby przesłać zgłoszenie. Ostatnim dniem rejestracji zgłoszeń jest 14 listopada 2021 r.

 

d) Może zostać przesłanych maksymalnie 2 zgłoszeń przypadających na osobę / adres wysyłki. Uczestnik może otrzymać do 2 sztuk bezpłatnego bezprzewodowego modułu ładującego Rapido.

 

e) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił zakup produktów objętych promocją (minimum jednej sztuki) zakupionych w czasie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją, dodatkowo uczestnik musi posiadać dowód zakupu produktów, uwzględnionych w zgłoszeniu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę produktów objętych promocją i cenę zakupu - potwierdzenia zamówień i powiadomienia o wysyłce produktu nie są akceptowane.

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania bezpłatnego bezprzewodowego modułu ładującego Rapido, maksymalnie 2 sztuki Zakup obu urządzeń musiby być udukomunetowany na jednej fakturze/paragonie.

 1. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej), oznacza, to że ​​nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania bezpłatnego bezprzewodowego modułu ładującego Rapido.

 

 1. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Wysyłka bezpłatnych modułów powinna zostać dokonana w ciągu trzydziestu dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany w momencie rejestracji.

 

 1. Wysyłka będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane do przetworzenia zgłoszenia. Wysyłka może być dokonana tylko na adres krajowy.

 

 1. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją - promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Promocja nie może być wykorzystywana w połączeniu z żadną inną promocją Fellowes.

 

 1. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tej promocji.
 2. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

 1. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html

 

 1. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12 . Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i firmą obsługującą promocję.

 

 1. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich organów.

 

 1. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

 1. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3(b) powyżej.

 

 1. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed Sądami Anglii i Walii.

 

 1. Jeśli jakiekolwiek część postanowień regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

 1. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Organizatorem promocji jest Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | United Kingdom